Redovna izborna Skupština Košarkaškog saveza Zadarske županije
Redovna izborna Skupština Košarkaškog saveza Zadarske županije

Dana 25. studenoga 2023. u 14:00 na adresi Splitska 3, Zadar (ŠC Višnjik – VIP Salon) sazvana izborna i redovna Skupština Saveza.

Nadalje, pozivamo sve članove da za potrebe zakazane Skupštine, a najkasnije do 2 dana prije održavanja iste, putem e-maila ili neposredno dostave odluke o izboru 2 predstavnika svake članice u Skupštini Saveza za naredno mandatno razdoblje (4 godine, od 11/2023 do 11/2027) te podatke o tim osobama (ime prezime, adresa prebivališta, funkcija u članu..).

Osim toga, ukoliko koji od imenovanih predstavnika članica u Skupštini Saveza nije u mogućnosti pristupiti na nadolazeću Skupštinu potrebno je da članice Saveza pored naprijed navedene Odluke (o imenovanju 2 predstavnika za naredno mandatno razdoblje) donesu i Odluke o imenovanju zamjenskog predstavnika isključivo za nadolazeću Skupštinu.

Stojimo na raspolaganju za eventualne upite putem naše adrese e- pošte: kszadarskezupanije60@gmail.com