Mini Basket 2023/24
Mini Basket 2023/24

Na sastanku županijskih saveza 25.05.2023. g. Kontrec iz KS Osječko-baranjske županije predložio da se sa “službenim” natjecanjima počne ranije od U-13 kako smo to imali do sada. Kao razlog je naveo da djeca žele igrati službena natjecanja jer u protivnom, ako samo treniraju, odlaze u druge sportove. U raspravi su predstavnici županijskih saveza zaključili da bi se prvenstvo U-11 trebalo igrati kao U-13, dok je uzrast U-9 premlad za takav format. Isto je prezentirano i članovima Radne skupine za reviziju akata HKS-a 7.6.2023. Također, ova inicijativa je bila potaknuta i od strane g. Rupnika iz KS Koprivničko-Križevačke županije te i od nekolicine drugih sudionika tijekom prošlogodišnjeg izdanja Mini Basketa.

Nastavno na navedeno, odlučeno je od strane HKS da se reorganizira sustav natjecanja Mini Basketa za sezonu 2023./24.

Na linku možete naći radni dokument na temelju kojeg će biti izrađene propozicije natjecanja za ovu sezonu.

Period odigravanja Mini Basketa će biti o početka ožujka do zaključno s 12.05.2024. Do početka ožujka trebao bih dobiti imena klubova koji su se plasirali na polufinalne turnire u U11 kategoriji, dok u U9 kategoriji regionalni turniri bi trebali biti gotovi do kraja ožujka kako bi finalni bio najkasnije krajem travnja/početkom svibnja.

Više informacija na leonardo.mazic@hks-cbf.hr